Dializa pacjenta poddanego terapii jodowej

W ramach rozważanego tematu na początek polecamy następujące publikacje:

  • Ewa Filipowicz, Stanisław Niemczyk Zaburzenia czynności tarczycy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PCHN) ze szczególnym uwzględnieniem nadczynności tarczycy i leczenia jodem radioaktywnym (I-131). Nefrol Dial Pol 2007, 11, 74-77.
  • Kaptein E M, Levenson H, Siegel M E, Gadallah M, Akmal M Radioiodine dosimetry in patients with end-stage renal disease receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis therapy. J. Clin Endocrinol Metab, 2000 Sep. 85 (9): 3058-64.
  • Nibhanupudy J R, Hamilton W, Sridhar R, Talley G B, Chughtai G M, Ashayeri E, Goldson A L Iodine-131 treatment of hyperthyroidism in a patient on dialysis for chronic renal failure. Am J Nephrol 1993; 13: 214-217.
  • Niemczyk S., Matuszkiewicz- Rowińska J., Stopiński M. i wsp Jod radioaktywny (I-131) w leczeniu nadczynności tarczycy u chorych przewlekle dializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004, 931.