Postępowanie podczas śmierci pacjenta podczas radioterapii